Hastalarımız İçin

Damar Hastalıkları, toplum sağlığını etkileyen hastalıkların başında gelmektedir. Günümüzde gerek arteryel (atardamar), venöz (toplardamar) gerekse lenfatik (lenf damarı) sistem ile ilgili rahatsızlıklar oldukça sık görülmektedir.

Günümüzde rahat, kaliteli ve de sağlıklı bir yaşamın yolu öncelikle hastalıklardan korunma ile başlar. Bu nedenle sizlere bu hastalıklardan korunma ve tedavi konusunda da yardımcı olacağız. Çalışma alanlarımız ve uyguladığımız yöntemler hakkında bilgi bulacaksınız.

4-ANEVRIZMA (Balonlaşma)

Atardamarın duvarının zayıflayarak normalin 2 katından fazla genişlemesidir. Damarın yırtılmasına yol açabilen tehlikeli bir hastalıktır. Suni damar ya da damar içinden suni damar konarak tedavi edilir.

Anevrizma Neden Önemli?
Anevrizma yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Rüptür en önemli ve tehlikeli komplikasyondur. Rüptür anevrizmanın içindeki kan basıncına dayanamaması ve duvar bütünlüğünün bozulup yırtılarak kanın dışarı çıkmasıdır.

Nasıl Belirti Verir, Nasıl Tanınır?
Bulunduğu yere göre değişmekle birlikte bazen hiç belirti vermeden büyüyebilir.

Klinik Belirtiler:

*Asemptomatik (belirti vermeyen)
*Sırt ağrısı/bel ağrısı
*Karında nabız hissi
*Bası belirtileri
*Barsak tıkanıklığı (İntestinal obstrüksiyon)
*İdrar yollarına bası (Üriner obstrüksiyon)
*Damarlara bası (İlio-kaval obstrüksiyon)
*Bacak damarlarına pıhtı atma (Distal embolizasyon %2-5)
*Halsizlik, kilo kaybı, bulunduğu yerde ağrı

 

Aort Anevrizması
Arteryel anevrizmalar içinde en sık görülenidir. Abdominal aortanın 3 cm den daha genişlemesi AAA olarak tanımlanır. Genelde renal arterlerin altında başlayıp aort bifurkasyonunda sonlanır.

Böbrek Atardamarlarının Altında Aort Anevrizması

“Böbrek atardamarlarının altında aort anevrizması hastalarının anjiografi görselleri”

Tanı Nasıl Kesinleştirilir?
Tanı genellikle hastanın muayenesi ile konur. Ancak anevrizmanın varlığının ispatı ve değerlendirilmesinde Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı tomografi manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ya da anjiografi kullanılır.

Tedavi

*Semptomatik(belirti-bulgu veren) Aort
*Anevrizması
*Komplikasyon oluşturmuş AAA
*Rüptüre AAA
*Rüptür riski yüksek anevrizma: 5 cm den büyük

Tedavi genellikle CERRAHİDİR.

Açık Yöntem ile Greft Yerleştirilmesi

“Açık cerrahi: Anevrizmanın greft (suni damar) ile onarımı”

Rüptürde Belirti ve Bulgular:

*Karında/Belde /Sırtta ani ağrı
*Karında pulzatil kitle
*Geçici Hipotansiyon …… Şok
*Karında hassasiyet
*Geçici şuur kaybı/bayılma

 

Günümüzde Aort Anevrizmasının tedavisi kapalı yöntem ile stent-greft (EVAR) kullanılarak yapılmaktadır.

Endovasküler Anevrizma Onarımı (Anevrizmanın Damar İçinden)

 

“Kapalı yöntem (EVAR) ile tedavi edilmiş hastaların görselleri”