DAMAR CERRAHI KİMDİR, HANGİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDER?

Ülkemizin aksine pek çok ülkede damar hastalıklarının tedavisi bağımsız branşlar yani damar cerrahları ya da damar hastalıkları uzmanları tarafından tedavi edilir. Damar cerrahları, göğüs kafesi dışındaki yani karın içi, kol-bacaklar ve boyundaki arter hastalıkları (ASO), ven hastalıkları, lenf hastalıklarının özellikle cerrahi tedavisi ile uğraşır. Özellikle son 30 yıldır açık cerrahi tedaviye kapalı yöntemler yani Endovasküler (damar içi) girişim/cerrahi de girmiştir. Bu yöntemle atardamar tıkanıklık ve darlıkları için stent (damarı içerden açan tel kafes) ve balon uygulaması, vücudun en büyük ana atardamarı aortun balonlaşması (anevrizması) için özel suni damar (stent-greft) ile damar içi onarımı yapmaktayız.

Toplardamar (Venöz) hastalıkları için pıhtı eritme işlemleri (trombolitik tedavi), stent/anjioplasti, varis tedavisi için LASER/RF venöz ablasyonu, skleroterapi, glue (yapıştırıcı-zamk) uygulamaktayız. Kronik böbrek yetmezliği hastalarının hemodiyaliz makinasına girmesi için atardamar ile toplardamar arasında fistül oluşturulması (AVF) yanında Behçet- hastalarındaki damar hastalıkları, sigaranın tetiklediği damar hastalığı olan Bürger (TAO), şeker hastalarında ortaya çıkan damar tıkanıkları ve Diyabetik ayak yaralarının tedavisi damar cerrahlarının sorumluluk alanına girer. Ayrıca nadir görülse de doğumsal damar hastalıkları yani “Konjenital vasküler malformasyon” damar cerrahlarının ilgi alanına girmektedir.

VARİS PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE YENİ UFUKLAR

Sürekli ayakta kalmak zorunda olan meslek gruplarında ortaya çıkan varis hastalığının tedavisi kolaylaşıyor. NASIL MI?

“Damar içi lazer yöntemi” (endovenöz lazer), eski yöntemlerde olduğu gibi deri kesilerek damarın dışarı çıkarılmasına gerek kalmadan uygulanır. Bu yeni yöntem, 2000 yılından beri tüm dünyada binlerce hastada yapılmış olup varis tedavisinde hasta ve hekimler için mükemmel sonuçlar sağlamaktadır.

Varis hastalığı kanı kalbe geri taşıyan bacak toplar damarlarının genişlemesi sonucunda oluşur.

Hastalık kadınların yüzde 40’ında, erkeklerin ise yüzde 20’sinde görülüyor.

Eğer tedavi edilmezse bacaklarda ağrılara, gerginliğe, yorgunluğa, şişliklere, damar iltihaplarına neden olur ve ileri dönemlerde ise bacaklarda sürekli şişlik, deride kalınlaşma, kahverengi renk değişikliği, kaşıntı, egzema ve yaralar ortaya çıkar.

Hormonların Hastalıktaki Etkisi

Varis, hormonal nedenler yüzünden kadınlarda daha çok görülür. Gebelik ve doğumlar yanında genetik faktörler de hastalığa zemin hazırlar. Ayakta durarak çalışılan bazı meslek gruplarında hastalığa daha sık rastlanır.

Güzellik Salonlarındaki Lazerden Farklı

Halen Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde kullanılan “damar içi lazer” yöntemi, güzellik merkezlerinde uygulanan lazer yönteminden farkldır.

Epilasyon, kıl veya derideki tümörleri yok etmek için kullanılan lazer doğrudan deriye uygulanıyor. “Damar içi lazer yöntemi” (endovenöz lazer), içi kan dolu bir kese olan varisli damarın içine girilerek lazer uygulanır.

Lazerle Damarlar Yakılıyor!

Bu yöntemde, hastaya lokal anestezisi uygulanır ve bacağın iç yüzeyi ve üst kısmı yani varisli damarın çevresi lokal anestezi ile uyuşturulur. Bacaktaki varisli damar içine özel bir kateter (ince plastik boru) ultrason eşliğinde yerleştirilir ve sonra lazerle varisli damar içerden yakarak yok edilir.

İşlem ortalama 45 dakika sürüyor, işlem bittikten sonra hastanın bacağı sarılıp birkaç saat dinlendikten sonra hasta evine yürüyerek gidebiliyor.

Klasik yöntemle yapılan ameliyatlarda, genel anestezi altında, bacakta kesiler yaparak varisli damar bulunur ve boydan boya tümüyle dışarı çıkarılır. Bu cerrahi yöntem, en çok kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Ancak hastanın iyileşmesi daha uzun sürüyor.

Damar içi lazer ise hastaya daha az zarar veriyor, genel anestezi gerektirmiyor. İş gücü kaybını önlüyor, yatış süresini sadece birkaç saate indiriyor ve hasta işlemden sonra ayağa kalkarak evine gidiyor.

Kısaca Endovenöz Lazer

Varis tedavisinde seçkin yöntemdir.
Çabuk iyileşme, kısa tedavi süresi, ameliyat izi olmaması, hastanede yatma gerektirmez.
Sonuç olarak varislerden ağırlaşan ve çirkinleşen bacaklar için mükemmel çözümdür.

VARİS KONUSUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞ: Varislerim ağrı ya da başka bir yakınmaya yol açmıyor o hâlde doktora gitmem dolayısı ile tedavi gerekmez.
DOĞRU: Ağrı eşiği kişiler arasında farklıdır. Bu neden ile varisin ağrı dışındaki belirtilerine dikkat edilmelidir. Özellikle ayakta durmakla oluşan bacak şişliği, ağırlık ve gerginlik hissi, yorgunluk, huzursuzluk, gece krampları ve kaşıntı görülebilir. Ayak bileği derisindeki değişiklikler özellikle kahverengi pigment birikimi, egzama tarzı kaşıntılı lezyonlar ve varis ülseri tablonun oldukça ağır olduğunun işaretleridir.

YANLIŞ: Varis ne kadar tedavi edilse de tekrarlar.
DOĞRU: Özelikle doğru tanı konulması, toplardamar yetmezliğinin yeri ve şiddetinin doğru şekilde ortaya konması ve hastaya uygun tedavi yapılması başarılı sonuç ve hasta memnuniyetinin altın anahtarıdır. Ayrıca ilerleyen yaş ve genetik yatkınlık nedeni ile ortaya çıkan kılcal varisler, dolaşım bozukluğu oluşturan varislerin tekrar ettiğini göstermez.

YANLIŞ: Bacaktaki istenemeyen tüylerden kurtulma işlemleri varise yol açabilir.
DOĞRU: Çeşitli epilasyon yöntemlerinin varise yol açması konusunda ortaya konmuş bilimsel bir veri bulunmamaktadır.

YANLIŞ: Varisli damar çıkartılınca dolaşım bozulur.
DOĞRU: Varis yüzeysel toplardamarın hastalığıdır. Bu yüzeysel damarlar da kanın taşınmasında çok az bir rol oynarlar ki bu nedenle tedavi sonrası bir sorun oluşmaz.

YANLIŞ: Ağızdan alınan ilaçlar veya dışarıdan deriye uygulamalar ile varisim iyileşir.
DOĞRU: İlaçlar ve dışarıdan uygulamaların varisten kaynaklanan ağrı, şişlik gibi yakınmaların azaltılması dışında varis tedavisinde hiçbir rolü yoktur.

 

VARİS TEDAVİSİNDE BUHAR ABLASYON YÖNTEMİ

Son yıllarda varis tedavisi için birbiri ardına yeni yöntemler eklenmektedir. Bu yöntemlerden biri olan buhar ile ablasyon diğer ısı ile ablasyon yöntemleri kadar varis tedavisinde etkin bir yöntemdir.

Ülkemizdeki ilk buhar ile varis ablasyon tedavisi 13 Şubat 2013’de tarafımdan yapılmıştır. Yaklaşık geçen 2 yıllık sürenin ardından buhar ile ablasyonun varis tedavisinde etkin, güvenilir bir minimal invaziv (hastaya en az zarar verici etki) yöntemdir.

Buhar ablasyon tedavisi ile varis tedavisinin avantajlari nelerdir?

2000 yılından itibaren varis tedavisine giren endovenöz teknikler, kısa bir zaman dilimi içinde seçkin ve öncelikle tercih edilen yöntem olmuştur. LASER ve radyofrekans (RF) ile varisli damar içinden (endovenöz) ısı ile tedavi (termal ablasyon) 2005 yılından sonra açık cerrahi teknik yani stipping’in varis tedavisindeki altın standart olma özelliğini değiştirmiştir. Endovenöz termal ablasyonun başlıca avantajları günübirlik ya da ayaktan bir işlem olması nedeni ile hastaya çok az rahatsızlık yaratıp, belirgin konfor sağlamasıdır. Kişinin hızla mobilize olmasını yani ayağa kalkıp normal bedensel hareketine izin verdiği için iş gücü kaybına yol açmaz.

Bu tedaviyi uygulamış olduğumuz hastaların takip sonuçları nelerdir?

13 Şubat 2013’te ülkemizde ilk buhar ablasyonun ardından bugüne kadar toplam yaklaşık 50 kez Vena safena magna ve parva’ya buhar ablasyonu uyguladık. Bu olguların yaşam kalitesi ve venöz şiddet skorları ile klinik takipleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Ön sonuçlara göre buhar ablasyon %100 civarında başarılı ablasyon ve hasta memnuniyeti sağlamaktadır.