Konjenital Vasküler Malformasyon

Konjenital Vasküler Malformasyon (Doğumsal Damar Hastalıkları)

Nadir görülse de tanı ve tedavisi zor hastalıklar grubundadır. Hastaların doktor doktor gezdiği hastalıkların başında gelir.  Genellikle doğumdan hemen sonra anne babalar tarafından farkedilir ve çocuk büyüdükçe lezyon dolayısı ile problem büyür. Bacak ya da kollardaki  varis benzeri damar genişlemeleri, şişlikler ve kırmızı renkte deride lekeler sıklıkla karşılaşılan yakınma ve bulguları oluşturur.

Konjenital Vasküler Malformasyon yani doğumsal damar hastalıkları, tanı ve tedavisi için özel bilgi birikimi yani deneyim gerektiren bir problemdir. Tedavisinde anjiografik damar içi yöntemler ve cerrahi yöntemler uygulamaktayız.