Hastalarımız İçin

Damar Hastalıkları, toplum sağlığını etkileyen hastalıkların başında gelmektedir. Günümüzde gerek arteryel (atardamar), venöz (toplardamar) gerekse lenfatik (lenf damarı) sistem ile ilgili rahatsızlıklar oldukça sık görülmektedir.

Günümüzde rahat, kaliteli ve de sağlıklı bir yaşamın yolu öncelikle hastalıklardan korunma ile başlar. Bu nedenle sizlere bu hastalıklardan korunma ve tedavi konusunda da yardımcı olacağız. Çalışma alanlarımız ve uyguladığımız yöntemler hakkında bilgi bulacaksınız.

5- DIABETES MELLITUS (Şeker Hastalığı)

Hem atardamarı tıkayarak hem de sinir sistemini tutarak ayak ve bacaklarda ağrı, yara oluşumu gibi problemlere yol açar. Uygun olgularda by-pass, balon anjioplasti gibi damar açıcı yöntemler uygulanır.