Hastalarımız İçin

Damar Hastalıkları, toplum sağlığını etkileyen hastalıkların başında gelmektedir. Günümüzde gerek arteryel (atardamar), venöz (toplardamar) gerekse lenfatik (lenf damarı) sistem ile ilgili rahatsızlıklar oldukça sık görülmektedir.

Günümüzde rahat, kaliteli ve de sağlıklı bir yaşamın yolu öncelikle hastalıklardan korunma ile başlar. Bu nedenle sizlere bu hastalıklardan korunma ve tedavi konusunda da yardımcı olacağız. Çalışma alanlarımız ve uyguladığımız yöntemler hakkında bilgi bulacaksınız.

2-ASO – ATEROSKLEROZ (Damar Sertliği)

Çağımızın en yaygın hastalığıdır. Kalbi besleyen koronerleri, bacak, böbrek, şahdamarı (carotis) gibi damarları tıkar. Bacak damarlarını tıkadığında yürüme güçlüğü, ağrı ve yaralara yol açar. Tedavide genellikle by-pass (köprüleme) ve/veya balon anjioplasti-stent gibi yöntemler uygulanır.

Şah Damarında Darlık Gösteren Anjiografi Görseli

Bacak Atardamarlarında Tıkanıklığı Gösteren Anjiografi Görseli